O mnie

Mam 59 lat, jestem katolikiem i wyznaję tradycyjny system wartości, pomimo to a może właśnie dlatego jestem otwarty wobec wszystkich ludzi bez względu na ich poglądy i mam wśród nich wielu przyjaciół.Moim zdaniem człowieka powinny wyróżniać dwie cechy uczciwość i sprawiedliwość i takim pragnę być. Cenię niezależność i doceniam współdziałanie w dobrym celu. Od wielu lat działam społecznie.Jestem bezpartyjny, ale odpowiada mi program prawicy oparty na dwóch wartościach, narodzie i rodzinie. Mieszkańcom Warszawy życzę takiej rady miasta, która by w spokojnej atmosferze zapewniła porządek i stabilizację.Pragnę się do tego przyczynić. W swojej działalności chcę się przeciwstawiać wszechwładnej dominacji urzędów nad obywatelem, zabiegać o ograniczenie podatków, pomoc uboższym rodzinom, o uwłaszczenie mienia a także przeciwdziałać bezrobociu i ograniczaniu drobnej i średniej przedsiębiorczości.Mam duże doświadczenie życiowe a swoją drogę zawodową przebyłem na stanowiskach od robotnika do dyrektora pracując instytucjach państwowych, w szkolnictwie wyższym, w przemyśle, w rzemiośle i w biznesie.Kilkanaście ostatnich lat zajmowałem się dziennikarstwem a w ostatnich latach redagowałem społeczno-historyczny kwartalnik pt. „Godność i Pamięć”.Mam nadzieję, że posiadane doświadczenie pozwoli mi skutecznie realizować postawione przede mną jako radnym zadania, z pożytkiem dla lokalnej społeczności Mokotowa.Pochodzę ze starej polskiej rodziny, z której nikt nigdy nie zapisał się wątpliwie na kartach historii. Jestem rodowitym warszawiakiem od wielu pokoleń, mój pradziad Hipolit Włoczewski był głównym inżynierem stolicy za czasów Królestwa Polskiego.Z Mokotowem związany jestem od chwili ślubu tj. od 35 lat. Tutaj mieszkam, pracuję, tutaj dwoje moich dzieci chodziło do szkół. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne. Pasjonują mnie także zagadnienia natury ekonomicznej, społecznej i filozoficznej.Chcę służyć ludziom a drogę w tej służbie wyznacza mi kompromis pomiędzy pragnieniem naprawy rzeczywistości a poczuciem racjonalizmu.

Jako redaktor kwartalnika „Godność i Pamieć” pragnę zaprezentować kilka numerów w/w czasopisma

Załączniki